Sundsvall 2003

Flag: Japan Japan - 14 Athletes

AthleteYear of BirthGender
FUSHIMI Keiko 1972W
HARADA Noboru 1976M
*HOSHI Yuichi 1968M
KATO Yaeko 1973W
KUDO Tsuyoshi 1969M
MIZUGUCHI Takuya 1970M
MOTOKI Rie 1972W
NAGASAWA Risako 1974W
*SAITO Akiko 1975W
TAKAHATA Miyuji 1956M
TAKANEZAWA Tsutomu 1977M
TAMURA Satoshi 1965M
TANAKA Teruya 1973M
TAZAWA Satoru 1969M
* Athlete has maiden or secondary name.