Rome 2001

Flag: Moldova Moldova - 6 Athletes

AthleteYear of BirthGender
COBZEV Turi Nicolae1976M
DRON Vera 1982W
HROMOVA Cristina 1982W
IVANENCIUC Nicolai 1968M
MUTAVCI Vasili 1970M
NAZARENCO Alexei 1957M
* Athlete has maiden or secondary name.