Rome 2001

Flag: Armenia Armenia - 6 Athletes

AthleteYear of BirthGender
AYVAZYAN Hovhannes 1975M
GALECHYAN Nicolay 1965M
MAMAJANYAN Nikolay 1955M
MIKAYELYAN Samvel 1964M
SAKANYAN Samuel 1954M
SARIBEKYAN Sevada 1972M
* Athlete has maiden or secondary name.