Valtellina - Valchiavenna 2019 - Chess

Flag: United States United States - 4 Athletes