Valtellina - Valchiavenna 2019 - Chess

Flag: Germany Germany - 5 Athletes