Rome 2001 - Table Tennis

Flag: Romania Romania - 9 Athletes