Rome 2001 - Wrestling Greco-Roman

Flag: Bulgaria Bulgaria - 6 Athletes