Oslo 1953

Flag: Yugoslavia Yugoslavia - 3 Athletes

AthleteYear of BirthGender
KOGOVSEK Anton 1931M
KOLARIC Slavko M
POTOCNIK Emil M