Stockholm 1939

Flag: Germany Germany - 1 Athlete

AthleteYear of BirthGender
KLEMM Fritz 1905M